Ścieralność pasty. Zwracajmy na nią uwagę!

Ścieralność pasty. Zwracajmy na nią uwagę!

Co oznaczają skróty RDA czy REA w kontekście używanych przez nas past do zębów?

RDA –  ścieralność pasty dla zębiny.

REA – ścieralność pasty dla szkliwa.

Im wartość RDA czy REA wyższe, tym pasta wykazuje silniejsze działanie ścierające. Wysoki współczynnik REA może oznaczać wysoką ścieralność pasty względem zębiny przy jednoczesnej niskiej ścieralności względem szkliwa i odwrotnie.

RDA czy REA są ściśle powiązane z przeznaczeniem pasty do zębów. Kierowanie się zasadą „im wyższy czynnik ścieralności tym lepiej” okazuje się zatem z zasady błędne.

Dla większości z nas największe znaczenie ma współczynnik RDA. Im zębina jest bardziej wrażliwa, tym pasta powinna mieć niższy współczynnik ścieralności. Przyjmuje się, że pasty do zębów powinny mieć następujące graniczne wartości współczynnika RDA:

30-70 – pasty o niskiej ścieralności, stosowane przy nadwrażliwości zębów, np. pasta Elmex Sensitive ma RDA 30, a Sensodyne – 38;
100-250 – pasty o wysokiej ścieralności, stosowane przy likwidacji przebarwień na szkliwie (np. pasta Colgate MaxWhite) oraz przeznaczone dla palaczy (np. pasty Smokers lub Clinomyn).
Do codziennego użytkowania polecane są pasty o RDA ok. 45. Tych o RDA wyższym niż 80 w żadnym wypadku nie należy stosować codziennie, a co najwyżej raz na kilka dni. Pasty, których RDA przekracza 100 najlepiej stosować w porozumieniu ze stomatologiem i ściśle według jego wskazówek. Kupując pastę do zębów zwróćmy uwagę na oznaczenie RDA na opakowaniu – niestety, podają go tylko nieliczni producenci.

Także niewielu producentów podaje wartość współczynnika REA, która dla past do codziennego użytku powinna mieścić się w przedziale 2-5.

*pastom CREST odpowiadają europejskie pasty Blend-A-Med.

skład pasty do zębów RDA