adent logo

Dr Igor Kresa stanowi dla naszego zespołu wsparcie chirurgiczne. Pan doktor wykonuje zabiegu w zakresie chirurgii stomatologicznej, periodontologii oraz implantologii. Jego dyżur to trudne ekstrakcje zębów zatrzymanych, zabiegi rekonstrukcji utraconych tkanek okołozębowych oraz wszczepianie implantów oraz implantoprotetyka.
W roku 2021 został specjalistą chirurgii stomatologicznej.