Gwarancja
Na wszystkie usługi stomatologiczne wykonane w ADENT Pacjenci otrzymują gwarancję. Warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co najmniej raz na 6 miesięcy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu oraz regularne profesjonalne oczyszczanie zębów z kamienia i osadu.

WYPEŁNIENIA ŚWIATŁOUTWARDZALNE

– gwarancji udzielamy na 2 lata
– w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
– w przypadku bruksizmu – 6 miesięcy

WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE

– gwarancji udzielamy na 3 lata
– w przypadku braków w uzębieniu lekarz nie może udzielić gwarancji
– w przypadku bruksizmu – zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych

UZUPEŁNIENIA PORCELANOWE

– gwarancji udzielamy na 3 lata
– w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
– jeśli Pacjent uzupełni wszystkie braki zębowe w ciągu 6 miesięcy gwarancję możemy przedłużyć do 5 lat
– w przypadku bruksizmu – zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych

PROTEZY RUCHOME

– gwarancji udzielamy na 3 lata
– w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu udzielamy gwarancji na 3-6 miesięcy
– po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych lekarz może przedłużyć gwarancję
– w przypadku bruksizmu – zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych

IMPLANTY

– gwarancji udzielamy na 10 lat
– w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
– w przypadku bruksizmu – zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

– prac tymczasowych (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe)
– prac przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
– jeśli bezpośrednio po wypełnieniu ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego

NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI USZKODZENIA POWSTAŁE W WYNIKU:

– niedostatecznej higieny jamy ustnej
– nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi
– nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
– nieszczęśliwych wypadków / urazów mechanicznych
– naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
– istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii)
– korekt wykonanych poza ADENT
– złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia

W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.