Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Mikroskop stomatologiczny jest relatywnie nowym narzędziem naszej codziennej pracy. Zwiększa on zdecydowanie możliwości leczenia i diagnostyki w zakresie endodoncji. Zakres jego zastosowań jest bardzo szeroki. Leczenie kanałowe pod mikroskopem to coraz częściej jedyny sposób prawidłowego wykonania leczenia endodontycznego.

zumax

 

 

Usuwanie pozostawionych, zmineralizowanych martwych tkanek, lokalizowanie pęknięć korzenia czy korony zęba i wiele innych. Dla nas najbardziej użytecznym zastosowaniem jest możliwość szybkiego udrożnienia “zarośniętych” kanałów.

Powikłania w postaci złamanych narzędzi kanałowych należą do jednych z najczęstszych. Wiąże się to często z trudną budową anatomiczną kanałów korzeniowych lub nadmiernym zużyciem narzędzi endodontycznych. Ich periodyczna wymiana, drobne narzędzia są praktycznie jednorazowe, to wysokie koszty, ale i znaczne zmniejszenie ryzyka wymienionych komplikacji.
Złamane narzędzia kanałowe pozostawione w świetle kanału usuwane są przy pomocy jednorazowych, ultradźwiękowych narzędzi endodontycznych. Pozwalają one, dzięki drganiom, na powolne uwalnianie zaklinowanych pilników, igieł endodontycznych itp. . Wszystko to pod kontrolą wzroku, dzięki powiększeniu, które daje nam mikroskop stomatologiczny.

Leczenie kanafiowe pod mikroskopem w gabinecie dentystycznym ADENT

 

 

Do pracy pod mikroskopem używa się głównie narzędzi ultradźwiękowych pomagających odnaleźć, otworzyć i poszerzyć kanały korzeniowe. Do tego celu w naszym gabinecie używany jest system StartX firmy Densply®. Leczenie kanałowe pod mikroskopem dzięki nowoczesnym systemom ultradźwiękowym jest szybsze i bezpieczniejsze.

Narzędzia endodontyczne to tylko jeden z elementów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia leczenia kanałowego. Podstawą , jak zwykle , są sprawne ręce dentysty, profesjonalna pomoc asystentki i Państwa pozytywne nastawienie.