Chrapanie: Zjawisko chrapania dotyka prawie 40% społeczeństwa w krajach uprzemysłowionych. Spadek napięcia mięśniowego podczas snu prowadzi do przewężenia górnych dróg oddechowych. Przewężenie to przyspiesza prąd powietrza, wskutek czego różne struktury w obrębie górnych dróg oddechowych zaczynają drżeć, co wywołuje odgłos chrapania. Chrapanie jest zatem procesem mechanicznym, któremu można przeciwdziałać również w sposób mechaniczny. W takich sytuacjach podejmuje się leczenie stomatologiczne. Chrapanie lekkie lub pierwotne nie ma żadnych skutków zdrowotnych, natomiast chrapanie i chrapanie chorobowe już tak. Bezdech, przerwy w oddychaniu podczas snu: Bezdech senny jest od pewnego stopnia nasilenia poważnym stanem chorobowym, który może być przyczyną nie tylko zmęczenia w ciągu dnia, lecz także prowadzić do poważnych schorzeń systemowych. Bezdech to całkowite zatrzymanie oddychania. Bezdech obstrukcyjny polega na całkowitym zamknięciu dróg oddechowych. W przypadku bezdechu centralnego ustaje centralny odruch oddychania. Spłycenie oddechu (hypopnoe) polega na zmniejszeniu przepływu powietrza o ponad 50%. Wskaźnik AHI, czyli wskaźnik bezdechu/spłyceń oddechu (Apnoe/Hypopnoe Index) określa stopień zaawansowania schorzenia. Bezdech/ spłycenie oddechu trwa co najmniej 10 sekund. Liczy się ilość bezdechów podczas godziny snu: 10 bezdechów na godzinę daje wskaźnik wielkości 10. Wynik 0 do 5 jest prawidłowy, w przypadku wyniku od 5 do 10 mamy do czynienia z lekkim stopniem schorzenia, w przypadku wyniku 10 do 20 ze średnim stopniem schorzenia, natomiast wynik powyżej 20 oznacza ciężki stopnień schorzenia.


Bezdech obstrukcyjny charakteryzuje się przerwaniem bardzo głośnego chrapania. Bezdech centralny przebiega natomiast bez objawów zewnętrznych. Zasada działania Silensor-sl: Silensor-sl to przeźroczysta szyna dla szczęki i żuchwy. Żuchwa jest przytrzymywana lub przemieszczana ku przodowi przy pomocy dwóch łączników, które łączą z boku obie szyny. W ten sposób Silensor-sl przeciwdziała przewężeniu dróg oddechowych. Prędkość strumienia powietrza spada – a tym samym ustaje ruch tkanek miękkich, który jest odpowiedzialny za powstawanie charakterystycznego odgłosu. Szyna Silensor-sl pozwala na wykonywanie ruchów żuchwą, jednak uniemożliwia jej cofnięcie. Dzięki takiemu działaniu Silensor-sl jest komfortowym, a zarazem skutecznym zabezpieczeniem przed chrapaniem. Badania kliniczne1-6 dowiodły, że doprzednie przemieszczenie żuchwy pozwala na znaczne zredukowanie chrapania u ponad 80% pacjentów, a wskaźnik bezdechu może spaść nawet o 50%.

 

1 – 6 Oral appliances for snoring and obstructive sleep apnea: a review, Ferguson, Cartwright, Rogers, SchmidNovara Sleep, Vol. 29, No. 2, 2006 Oral appliance therapy for the management of sleep disordered breathing: an overview, Robert T. Rogers, D.M.D. Sleep and Breathing, Vol. 4, No. 2, 2000 Dental considerations in upper airway sleep disorders: a review of the literature, Ivanhoe, Cibirka, Lefebre, Parr The Journal of Prosthetic Dentistry , Dec. 1999, 685
Mandibular advancement splints and CPAP in patients with obstructive sleep apnoea: a randomized cross over trial L‘Estrange, Luo, Smith, Grant, Simonds, Spiro, Battagel European Journal of Orthodontics 24 (2002) 239-249 Mandibular advancement and sleep disordered breathing Clark, Kobayashi, Freymiller • CDA Journal, April 1996 Dentistry‘s role in the diagnosis and co-management of patients with sleep apnoea syndrome A. H. Friedlander, I. K. Friedlander, M.A. Pogrel British Dental Journal, Vol. 189, No. 2, July 22, 2000