Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Gabinetu Stomatologicznego ADENT

Gabinet Stomatologiczny ADENT przy Alei Niepodległości 210/1 w Warszawie jest Indywidualną Praktyką Dentystyczną działającą na podstawie Zezwolenia wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Praktyka prowadzona jest przez lekarza stomatologa Rafała Kleszczewskiego

Celem działania Gabinetu ADENT jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia, higieny i profilaktyki.
Gabinet Stomatologiczny ADENT jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę.

Przyjmujemy zgłoszenia osobiste oraz telefoniczne.
Na pierwszą wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 30 min.
Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w Gabinecie.
O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.
Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon.
W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.
W przededniu umówionej wizyty Pacjent otrzymuje SMS-owe przypomnienie.

Na pierwszej wizycie

Pacjent wypełnia Kartę Pacjenta podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.
Pacjent wypełnia ankietę „Informacja Dotycząca Stanu Zdrowia Pacjenta”.
Pacjent podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Gabinecie Stomatologicznym ADENT.
Prosimy o zgłaszanie się na pierwszą wizytę z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia powyższych formularzy.
Po zbadaniu Pacjenta i wykonaniu ewentualnych badań dodatkowych lekarz ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postępowania i wstępny kosztorys.
Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg.

Opóźnienia

Dokładamy wszelkich starań aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Niestety, czasami niektóre zabiegi przedłużają się z powodów nieprzewidzianych. Prosimy Pacjentów o wyrozumiałość i o przygotowanie się na ewentualność kilkunastominutowego opóźnienia. W miarę możliwości powiadamiamy pacjentów telefonicznie o zaistniałym opóźnieniu.
Odwoływanie wizyt

Wizytę zarezerwowaną na 30 min. należy odwołać na 1 dzień roboczy przed wizytą.
Wizytę dłuższą należy odwołać na 3 dni robocze przed wizytą.
Opłata za nieodwołaną wizytę wynosi 50,00 PLN za każde 30min.

Rękojmia

Gabinet Stomatologiczny ADENT udziela rocznej rękojmi na wykonane wypełnienia i uzupełnienia protetyczne. Naprawa zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia lub w terminie wymaganym przez proces technologiczny w przypadku prac protetycznych.

Reklamacje nie są uwzględniane w następujących przypadkach gdy:

na prośbę Pacjenta wykonano alternatywny a nie optymalny plan leczenia
Pacjent cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
Pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza odnośnie użytkowania i przechowywania protez, higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych
Pacjent przerwał leczenie
Pacjent nie zgłasza się na wizyty kontrolne
uszkodzenie powstało na skutek wypadku
uszkodzenie protezy powstało poza jamą ustną
uszkodzenie powstało na skutek wykonywanych samodzielnie przez Pacjenta korekt, przeróbek i napraw
postępuje zanik miękkich i twardych tkanek

Powikłania niepodlegające reklamacji:
nadwrażliwość po wybielaniu
nadwrażliwość zęba po leczeniu
ból leczonego zęba
pęknięcie lub złamanie zęba
bolesność tkanek miękkich po zabiegu
krwawienie po zabiegu chirurgicznym, obrzęk, krwiak, ropień
szczękościsk
podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
zaostrzenie współistniejących schorzeń
reakcja alergiczna
Mając na uwadze możliwość wystąpienia powikłań po niektórych zabiegach, prosimy Pacjentów o rozważne planowanie terminów tych zabiegów.

Odpłatność za świadczone usługi

odpłatność za świadczone usługi następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem
przed przystąpieniem do wykonania pracy protetycznej pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 30% wartości uzupełnienia protetycznego

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz warunki jej udostępniania

Gabinet Stomatologiczny ADENTprowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Maksymalną wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Call Now Button