Aktywator ortodontyczny

Aktywator ortodontyczny jest typem ruchomego aparatu ortodontycznego używanego głównie w leczeniu silnego nadzgryzu, zgryzu głębokiego czasami także wystających zębów przednich szczęki. Używa się go podczas snu jak i kilka godzin w ciągu dnia a czas leczenia wynosić może kilka lat.
Jak to działa?
Aktywator wykonany jest z plastiku i opiera się zarówno o zęby szczeki i żuchwy jak i o podniebienie. Często zaopatrzony jest w metalowy łuk leżący nad przednimi zębami w szczęce. Często utrzymywany na miejscu przez zewnętrzny wyciąg.
Aktywator wpływa na położenie zębów, sposób ich wyrzynania oraz w pewnym stopniu na wzrost szczęk. Z aktywatorem na miejscu zagryzienie jest możliwe dopiero po wysunięciu żuchwy do przodu co z jednoczesnym lekkim dociskaniem do szczęki powoduje, że zęby i szczęki schodzą się w zgryzie we właściwej pozycji. Ułożenie żuchwy względem szczęki ulega poprawie jeśli aktywator jest stosowany odpowiednio długo zgodnie z zaleceniami.
W rezultacie nadzgryz ulega z czasem zmniejszeniu. Innym efektem stosowania aktywatora jest działanie wspomnianego metalowego łuku ustawiającego przednie żeby szczęki w prawidłowej pozycji.
Pamiętaj, że…
Kiedy masz aktywator w ustach mówienie jest znacznie utrudnione. Zęby mogą być bolesne na początku leczenia. Osady łatwo osadzają się na jego powierzchni.