Korona porcelanowa to najpopularniejsza metoda zastąpienia jednego lub wielu utraconych zębów.
Warunkiem długoletniego funkcjonowania tych konstrukcji jest prawidłowa higiena jamy ustnej. Bakterie niezwykle łatwo gromadzą się na styku korony i zęba, na którym jest osadzona a także pod przęsłem mostu odtwarzającym brakujący ząb. Ponieważ trudno jest doczyszczać tę przestrzeń warto wspomagać się specjalnymi nićmi lub szczoteczkami międzyzębowymi. Rad udzieli twój dentysta lub higienistka.

Jeśli ząb uległ uszkodzeniu niepozwalającemu na odbudowę zwykłą plombą rozwiązaniem może być korona protetyczna. To oznacza konieczność oszlifowania zęba w celu pozyskania miejsca na materiał korony . Po oszlifowaniu pozostanie silny i czysty filar będący podparciem dla nowego zęba. Ty, Twój dentysta lub technik protetyk dobierają odpowiedni kolor. Następnie pobierany jest wycisk oszlifowanego zęba i wysyłany do pracowni protetycznej.

 

Technik wykonuje gipsowy model lub skanuje nasz wycisk. Na podstawie wycisku wykonywana jest korona zgodnie z kształtem i kolorem twoich zębów. Korona może być wykonana z różnych materiałów. Najpopularniejsze to porcelana/złoto, porcelana/chromo-kobalt, porcelana/tlenek cyrkonu lub pełnoceramiczna. Jeśli wszystko jest dobrze wykonane, co sprawdzamy podczas przymiarki, korona jest cementowana na stałe.

Praca wymaga kilku wizyt w gabinecie, w międzyczasie oszlifowany ząb chroniony jest koroną tymczasową wykonaną z kompozytu. Jeśli ząb jest bardzo uszkodzony wymaga wykonania wkładu korzeniowego. Korona jest wtedy osadzana na części wkładu wystającej z korzenia. Wkłady koronowo-korzeniowe wykonuje się ze złota, chromo-kobaltu lub cyrkonu. Dentysta w określonych warunkach może sam wykonać wkład z włókna szklanego.