adent logo

Asia to specjalistka ortodoncji .Absolwentka Łódzkiej Akademii Medycznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia ortodontyczne. Od 2007r. specjalizuje się w leczeniu ortodontycznym. W swojej praktyce posługuje się pełną gamą aparatów ortodontycznych, w tym najnowocześniejszymi technikami, tj. aparatami językowymi, aparatami typu Clear Aligner oraz mikroimplantami. Zwraca szczególną uwagę na leczenie interdyscyplinarne, mające na celu pełną rehabilitację stomatologiczną pacjenta.
W 2008 r. i w 2011 r. odbyła staże ortodontyczne na Uniwersytecie im. Palackeho w Ołomuńcu. W latach 2012 – 2019 była wolontariuszką w Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Autorka kilku publikacji naukowych. W styczniu 2021 uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie pracy doktorskiej pt.: ”Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia leczonych ortodontycznie”, na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.