Tandvårdspris i Warszawa

Tandvårdspris – tandvården ADENT i Warszawa
Undersökningar

Basundersökning och diagnostik, tandläkare 50 zł
Akut/kompl undersökning enstaka tand 50 zł
Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder 50-100zł
Studiemodell, för behandlingsplanering 100 zł
Studiemodeller samt uppvaxning, för behandlingsplanering 180 zł
Laboratoriekostnader vid mikrobioloisk us 180 zł

Sjukdomsförebyggande/behandlande åtgärder

Information om munhygien och instruktion för egenvård vid risk för tandsjukdom
Tandrengöring,air-abrassion, flourbehandling, kostrådgivning 30-60 minuter 200-270 zł
Profylaxskena400zł
Sjukdoms- och smärtbehandling 50-100zł
Icke operativ behandling av kariessjukdom 50zł/per tand
Sjukdomsbehandling, infektionsbekämpning vid mindre paradontala (tandlossning) problem 100zł
Sjukdomsbehandling, mer omfattande infektionsbekämpning t.ex. ett flertal djupa tandköttsfickor eller hårt sittande tandsten 150zł

Extraktioner/kirurgi

Tanduttagning, en tand 200zł-250zł
Tanduttagning, en tand, komplicerad 250-550zł
Tanduttagning tillkommande enkel 50zł
Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation 350-600zł
Omfattande dentoalveolär kirurgi 700-1000zł
Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom 1400zł

Rotbehandlingar

Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 380zł
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 480zł
Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 680zł
Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 830zł
Akut endodontisk behandling 100zł
Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi/ mikroskop plus 200zł/per rotkanal
Stiftborttagning 200zł
Rotspetsoperation 350-700zł
Borttagning av ett trasigt instrument 200-400zł

Bettskenor (1 års garanti)

Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 400zł
Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 600zł
Snarkskena SILENSOR SL 1250zł
Lagningar

Fyllning av en yta 200zł
Fyllning av två ytor 220zł
Fyllning av tre ytor 250zł
Krona i plastiskt material, klinikframställd 250-300zł
Stiftförankring vid fyllningsterapi 250zł
Porslinsinlägg per styck 1200zł
Bonding 350-400zł

Fast Protetik (5 års garanti)

Laboratorieframställd krona 950zł MBP CrCo
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 450-550zł
Hängande broled, per led 850zł
Emaljretinerad konstruktion, per stöd 400zł
Radikulärförankring vid avtagbar protes 900zł – Rhein
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 300zł
Semipermanent krona/bro, per led 150zł
Ädelmetallstillägg 250zł/gram
Färgtagning tandtekniker tillägg 40zł
Laboratorieframställd krona/ PROCERA Zirconium 1500zł
Laboratorieframställd porslinkrona/ EMAX 1200zł
Skalfasad – EMPRESS porslin 1200zł
Skalfasad – IPS porslin 1500zł

Avtagbar Protetik (5 års garanti)

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 120zł per en protetisk punkt
Partiell protes för temporärt bruk, fyra till sju tänder 120zł per en protetisk punkt
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 1500zł-1800zł
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment 1000zł
Attachments, per styck, material 900-1300zł
Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 950zł
Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 950zł
Immediatprotes 100zł/per en protetisk punkt
Justering av avtagbar protes 50zł
Rebasering och lagning av protes 250zł
Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand120zł/per en protetisk punkt

Implantatbehandlingar

Implantat, per styck. tioLogic Dentaurum Tyskland 2500zł per en titan skruva
Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixturingår 420
Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknikingår 420
Benaugmentation med egen benvävnad 1500zł
Benaugmentation med benersättningsmaterial 1500-1800zł
Implantatförankrad krona 1500zł-2000zł
Hängande led vid implantatförankrad bro 950zł

Ortodonti

Fast tandställning med metallfästen 1800zł
Fast tandställning Damon 2800zł per en båg.
Fast tandställning med kristalfästen 3000zł
Lingual tandställning 4300 zł, 3D 7500 zł
Clear Align 850zł per ett sätt

Övrigt

Bedövning 30zł
Tandblekning Startkitet/ hemtandblekning – skena NiteWhite® 950 zł

 

Color Skin

Nav Mode

Call Now Button