Tandvårdspris – tandvården ADENT i Warszawa
Undersökningar

Basundersökning och diagnostik, tandläkare 50 zł
Studiemodell, för behandlingsplanering 150 zł

Sjukdomsförebyggande/behandlande åtgärder

Information om munhygien och instruktion för egenvård vid risk för tandsjukdom
Tandrengöring,air-abrassion, flourbehandling, kostrådgivning 30-60 minuter 200-270 zł
Profylaxskena 450zł
Sjukdoms- och smärtbehandling 50-100zł
Sjukdomsbehandling, infektionsbekämpning vid mindre paradontala (tandlossning) problem 100zł
Sjukdomsbehandling, mer omfattande infektionsbekämpning t.ex. ett flertal djupa tandköttsfickor eller hårt sittande tandsten 150zł

Extraktioner/kirurgi

Tanduttagning, en tand 250zł-500zł
Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation 350-600zł
Rotspetsoperation 500-700zł

Rotbehandlingar

Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 750zł
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 800zł
Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 1100ł
Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 1200zł
Akut endodontisk behandling 150zł
Borttagning av ett trasigt instrument 2400zł

Lagningar

Fyllning av en yta 200zł
Fyllning av två ytor 220zł
Fyllning av tre ytor 250zł
Bonding 500-600zł

Fast Protetik

Laboratorieframställd krona 950zł MBP CrCo
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 300zł
Semipermanent krona/bro, per led 150zł
Ädelmetallstillägg 250zł/gram
Färgtagning tandtekniker tillägg 40zł
Laboratorieframställd krona/ PROCERA Zirconium 1500zł
Laboratorieframställd porslinkrona/ EMAX 1350zł
Skalfasad – EMPRESS porslin 1350zł
Skalfasad – IPS porslin 2000zł

Avtagbar Protetik

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 1700zł-2000zł
Attachments, per styck, material 900-1300zł
Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 1280zł
Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 1280zł

Implantatbehandlingar

Implantat, per styck. tioLogic  eller Tommen 6000zł med en Zirkonium krona
Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixturingår 420

Ortodonti

Fast tandställning med metallfästen 1800zł
Fast tandställning Damon 2800zł per en båg.
Fast tandställning med kristalfästen 3000zł
Lingual tandställning 4300 zł, 3D 9500 zł
Clear Align 850zł per ett sätt

Övrigt

Bedövning 40zł
Tandblekning Startkitet/ hemtandblekning – skena NiteWhite® 950 zł