Nowe materiały – Grafenowe zęby

Coraz częściej w naszej pracy stosujemy nowoczesne materiały polimerowe/kompozytowe w technologii CADCAM pośredniej.
Dają nam możliwość oferowania najlepszej estetyki wraz z trwałością.

W Adencie najczęściej wykonujemy z G-CAM endokorony oraz protezy.

G-CAM BLOCZKI CADCAM Z GRAFENEM
Biopolimerowy dysk G-CAM z nanorurkami grafenu, został specjalnie zaprojektowany do trwałych struktur dentystycznych. Bloczki G-CAM mają niezwykle naturalny wygląd estetyczny, a także rozwiązują wszystkie dotychczasowe problemy mechaniczne, fizykochemiczne i biologiczne.
-polimer wykazuje wysoki moduł sprężystości. Posiada również jej wysoki limit, aby zapewnić, że napięcia generowane podczas gryzienia i żucia
-odporność na odkształcenia i granicę naprężenia, co zapobiega powstawaniu pęknięć
-Grafen ma również wysoką odporność na uderzenia, która jest przydatna w przypadku protez ruchomych, gdzie istnieje możliwość uszkodzenia lub pęknięcia, jeśli spadną na twardą powierzchnię
– ma wysoką odporność na ścieranie, zapobiegając nadmiernej erozji podczas czyszczenia lub jedzeni
-utwardzony materiał nie jest drażniący ani toksyczny dla pacjenta. Dysk G-CAM przeszedł testy cytotoksyczności i genetyczne przeprowadzone na Uniwersytecie Alcalá i Valencian Institute of Microbiology (IVAMI).
-antyalergiczny
-bakteriostatyczny – Grafen nie pozwala na rozwój bakterii ani pleśni
-Grafen ma również wysoką przewodność elektryczną, aby utrzymać zdrową śluzówkę jamy ustnej i normalnie reagować na bodźce gorące lub zimne