Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko Nazwa jednostki organizacyjnej ADENT Rafał Kleszczewski Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2 • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : wykonywaniu zdjęć wewnątrzustnych • uruchamianiu i stosowaniu…

Call Now Button