Tandvårdspris i Warszawa

Tandvårdspris – tandvården ADENT i Warszawa
Undersökningar

101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare helt gratis
103 Akut/kompl undersökning enstaka tand 50zł
104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder 50-100zł
121 Röntgenundersökning av enskild tand 30 zł
122 Röntgenundersökning Delstatus 100 zł
141 Studiemodell, för behandlingsplanering 100 zł
142 Studiemodeller samt uppvaxning, för behandlingsplanering 180 zł
162 Laboratoriekostnader vid mikrobioloisk us 150 zł

Sjukdomsförebyggande/behandlande åtgärder

201 Information om munhygien och instruktion för egenvård vid risk för tandsjukdom
202 Tandrengöring, flourbehandling, kostrådgivning i samband med undersökning. Ca 10 minuter 100 zł
203 Tandrengöring,air-abrassion, flourbehandling, kostrådgivning 30-60 minuter 180-250zł
204 Profylaxskena400zł302 Sjukdoms- och smärtbehandling 50-100zł
321 Icke operativ behandling av kariessjukdom 50zł/per tand
341 Sjukdomsbehandling, infektionsbekämpning vid mindre paradontala (tandlossning) problem 100zł
342 Sjukdomsbehandling, mer omfattande infektionsbekämpning t.ex. ett flertal djupa tandköttsfickor eller hårt sittande tandsten 150zł

Extraktioner/kirurgi

401 Tanduttagning, en tand 150zł-250zł
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 200-250zł
403 Tanduttagning tillkommande enkel 50zł
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operation 350-600zł
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 700-1000zł
442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom 1400zł

Rotbehandlingar

501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 250zł
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 420zł
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 630zł
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanale r800zł
521 Akut endodontisk behandling 100zł
522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi/ mikroskop plus 150-200zł/per rotkanal
523 Stiftborttagning 200zł
541 Rotspetsoperation 350-700zł
Borttagning av ett trasigt instrument 200-400zł

Bettskenor (1 års garanti)

604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 400zł
605 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 600zł
Snarkskena SILENSOR SL 1250zł
Lagningar

701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 160zł
ł702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 180zł
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 190zł
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 160zł
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 180zł
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 200zł
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 220zł
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 250zł
Porslinsinlägg per styck 950zł

Fast Protetik (5 års garanti)

801 Laboratorieframställd krona 850-950zł
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 450-550zł
804 Hängande broled, per led 850zł
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 400zł
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 900zł – Rhein
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner300zł
807 Semipermanent krona/bro, per led1 50zł
80 1 Ädelmetallstillägg 250zł/gram80
Färgtagning tandtekniker tillägg 40zł
Laboratorieframställd krona/ PROCERA Zirconium 1500zł
Laboratorieframställd porslinkrona/ EMPRESS 950-1050zł
Skalfasad – EMPRESS porslin 1050zł
Skalfasad – IPS porslin 1500zł

Avtagbar Protetik (5 års garanti)

822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 80zł per en protetisk punkt
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra till sju tänder 80zł per en protetisk punkt
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 1500zł-1800zł
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment 1000zł
826 Attachments, per styck, material900-1300zł
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 950zł
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 950zł
829 Immediatprotes 100zł/per en protetisk punkt 831
Justering av avtagbar protes 50zł
835 Rebasering och lagning av protes 250zł
832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand120zł/per en protetisk punkt

Implantatbehandlingar

420 Implantat, per styck. tioLogic Dentaurum Tyskland 2500zł per en titan skruva
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixturingår 420
422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknikingår 420
427 Benaugmentation med egen benvävnad 1500zł
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial 1500-1800zł
852 Implantatförankrad krona 1500zł-2000zł
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 950zł

Ortodonti

Fast tandställning med metallfästen 1600zł
Fast tandställning med keramiskfästen 2500zł per en bågFast tandställning med kristalfästen 2900zł
Lingual tandställning 4000zfi, 3D 7500zfi
Clear Align 720zł per ett sätt

Övrigt

Bedövning 30zł