Ekstyrpacja, a dewitalizacja miazgi. Czym się różnią te metody?

W przypadku zakażenia miazgi zęba przez chorobotwórcze drobnoustroje – konieczne jest bezzwłoczne podjęcie odpowiedniego leczenia: prostsze, gdy zakażenie dotyczy wyłącznie miazgi koronowej i bardziej skomplikowane, gdy zakażeniu ulega miazga korzeniowa. W tym drugim przypadku stosuje się leczenie kanałowe, które może odbywać się w ramach jednej z dwóch metod: ekstyrpacji i dewitalizacji. Na czym polega ekstyrpacja miazgi, a na czym dewitalizacja miazgi?

Miazga zęba – funkcje i leczenie

Miazga zęba (łac. pulpa dentis) to tkanka, która wypełnia jamę zęba – jego koronę (miazga koronowa) i kanały (miazga korzeniowa). Miazga jest tkanką bogato unaczynioną i unerwioną. Unaczynienie miazgi pozwala jej pełnić funkcję odżywczą – sieć naczyń dostarcza zębom substancje odżywcze i tlen, umożliwiając zachowanie odpowiedniej zawartości substancji mineralnych i autonaprawę tkanek zębowych. Z kolei dzięki unerwieniu miazga może pełnić funkcję czuciową – rejestrować ból i przekazywać stosowne informacje do układu nerwowego.

Ekstyrpacja miazgi

Ekstyrpacja miazgi zęba to nowoczesna metoda leczenia endodontycznego, przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym (w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest jej przeprowadzenie w sedacji, czyli znieczuleniu ogólnym) i najczęściej pozwalająca na efektywne rozwiązanie problemu w ramach jednej wizyty. Przed rozpoczęciem leczenia metodą ekstyrpacji konieczne jest przeprowadzenie dokładnego badania klinicznego i diagnostyki radiologicznej, określającego przede wszystkim długość i kształt kanałów zęba oraz stopień zmian chorobowych.

Leczenie kanałowe metodą ekstyrpacji miazgi wykonywane jest z wykorzystaniem mikroskopu, który umożliwia maksymalnie precyzyjne opracowywanie kanałów zęba. Podczas zabiegu leczony ząb jest odizolowany od pozostałych (w celu zapobieżenia przeniknięcia drobnoustrojów do opracowywanych kanałów) oraz obficie płukany odpowiednimi środkami antyseptycznymi. Po wyczyszczeniu kanału zostaje on dokładnie i szczelnie, na całej swojej długości wypełniony – realizację tego etapu weryfikuje się poprzez wykonanie prześwietlenia. Ostatnim etapem jest wykonanie wypełnienia kompozytowego / plomby.

Dewitalizacja miazgi

Dewitalizacja miazgi zęba to tradycyjne, kilkuetapowe leczenie kanałowe, polegające na „zatruwaniu” miazgi zęba, a następnie jej usuwaniu po określonym czasie (najczęściej po 7-14 dniach). Pierwszym etapem tej metody jest nakładanie na odkrytą miazgę zęba preparatu z paraformaldehydem, który powoduje jej stopniowe obumieranie. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, po ustąpieniu którego pacjent może odczuwać ból przez kilka / kilkanaście godzin (w skrajnych przypadkach nawet przez kilka dni) – ból uśmierza się za pomocą ogólnodostępnych leków przeciwbólowych. W kolejnych etapach leczenia metodą dewitalizacji usuwana jest martwa miazga, a następnie wypełniane są kanały zębowe i wykonywana uzupełnienie / plomba.

Ekstyrpacja a dewitalizacja – najważniejsze różnice

Ekstyrpacja jest najnowocześniejszą metodą leczenia kanałowego, zalecaną w zdecydowanej większości przypadków. Możliwość przeprowadzenia leczenia tą metodą daje wiedza i doświadczenie stomatologa oraz odpowiednie wyposażenie jego gabinetu, m.in. w precyzyjny mikroskop, endometr oraz urządzenie do diagnostyki radiologicznej. Ekstyrpacja jest metodą pozwalającą na przeprowadzanie leczenia z maksymalną dokładnością – zminimalizowane zostaje tutaj ryzyko niepełnego usunięcia zakażonej miazgi zęba, które jest charakterystycznym powikłaniem w przypadku leczenia przeprowadzanego metodą dewitalizacji. Ponadto w przypadku ekstyrpacji nie stosuje się toksycznych preparatów do uśmiercania miazgi, likwidując tym samym ryzyko ewentualnych skutków ubocznych dla jamy ustnej i całego organizmu.

Gdzie warto wykonać ekstyrpacji lub dewitalizacji miazgi?

Leczenie kanałowe zawsze warto powierzyć doświadczonemu stomatologowi, specjalizującemu się w endodoncji. Starsza metoda leczenia (dewitalizacja) przeprowadzana jest w niemal każdym gabinecie stomatologicznym. Nowoczesne leczenie miazgi kanałowej (ekstyrpacja) wymaga posiadania zaawansowanego wyposażenia gabinetu (m.in. w specjalistyczny mikroskop umożliwiający przeprowadzanie pod nim zabiegu i sprzęt do diagnostyki radiologicznej) oraz wysokich umiejętności lekarza, zdobytych na dodatkowych kursach z zakresu endodoncji. W większości wypadków, doświadczenie lekarza i dostęp do niezbędnych urządzeń pozwalają na przeprowadzenie kompleksowego leczenia kanałowego metodą ekstyrpacji w ramach jednej wizyty.

Z przyjemnością informujemy, że gabinet stomatologiczny w Warszawie Adent oferuje leczenie kanałowe nowoczesną metodą ekstyrpacji.