Rezonans magnetyczny

Wielu pacjentów przed wykonaniem prac protetycznych stałych na podbudowie ze metalowych stopów Cr-Co, Ni-Cr czy cyrkonowej zadaje pytanie o przeciwwskazania do wykonywania rezonansu magnetycznego głowy.

Badania przeprowadzone w 2013 roku miały na celu ocenę zachowania prac stałych –  koron i mostów, podczas badania Rezonansem Magnetycznych 3-Teslowym. W trakcie badań sprawdzano zachowanie prac w polu elektromagnetycznym, nagrzewania pod wpływem częstotliwości radiowej. Badane było 12 koron oraz 4 mosty. Żadna z badanych grup nie wykazała znacznego nagrzania konstrukcji /zaobserwowano zmianę poniżej 1,4 stopnia Celsiusza/. Zaobserwowano niewielkie interakcje w polu magnetycznym, które nie wywołały przemieszczenia prac. Wnioskiem płynącym z badania jest brak przeciwwskazań do badań MR, u pacjentów ze stałymi zaopatrzeniami protetycznymi, do 3 Tesli.

Rezonans magnetyczny (MRI) jest jedną z najnowocześniejszych metod obrazowania ludzkiego ciała. Umożliwia przedstawienie szczegółowych przekrojów narządów wewnętrznych człowieka we wszystkich płaszczyznach.

Rezonans magnetyczny wykorzystuje magnetyczne właściwości atomów, z których składa się wszystko, także ludzkie ciało. Do wykonania badania potrzebne jest silne pole magnetyczne, fale radiowe oraz komputer zamieniający dane na obrazy.

 

Radiofrequency heating of metallic dental devices during 3.0 T MRI.
Hasegawa M1, Miyata KAbe YIshigami T.