Leczenie bezdech, chrapanie

Chrapanie: Zjawisko chrapania dotyka prawie 40% społeczeństwa w krajach uprzemysłowionych. Spadek napięcia mięśniowego podczas snu prowadzi do przewężenia górnych dróg oddechowych. Przewężenie to przyspiesza prąd powietrza, wskutek czego różne struktury w obrębie górnych dróg oddechowych zaczynają drżeć, co wywołuje odgłos chrapania. Chrapanie jest zatem procesem mechanicznym, któremu można przeciwdziałać również w sposób mechaniczny. W takich sytuacjach podejmuje się leczenie stomatologiczne. Chrapanie lekkie lub pierwotne nie ma żadnych skutków zdrowotnych, natomiast chrapanie i chrapanie chorobowe już tak. Bezdech, przerwy w oddychaniu podczas snu: Bezdech senny jest od pewnego stopnia nasilenia poważnym stanem chorobowym, który może być przyczyną nie tylko zmęczenia w ciągu dnia, lecz także prowadzić do poważnych schorzeń systemowych. Bezdech to całkowite zatrzymanie oddychania. Bezdech obstrukcyjny polega na całkowitym zamknięciu dróg oddechowych. W przypadku bezdechu centralnego ustaje centralny odruch oddychania. Spłycenie oddechu (hypopnoe) polega na zmniejszeniu przepływu powietrza o ponad 50%. Wskaźnik AHI, czyli wskaźnik bezdechu/spłyceń oddechu (Apnoe/Hypopnoe Index) określa stopień zaawansowania schorzenia. Bezdech/ spłycenie oddechu trwa co najmniej 10 sekund. Liczy się ilość bezdechów podczas godziny snu: 10 bezdechów na godzinę daje wskaźnik wielkości 10. Wynik 0 do 5 jest prawidłowy, w przypadku wyniku od 5 do 10 mamy do czynienia z lekkim stopniem schorzenia, w przypadku wyniku 10 do 20 ze średnim stopniem schorzenia, natomiast wynik powyżej 20 oznacza ciężki stopnień schorzenia.

prod_silensor2
Bezdech obstrukcyjny charakteryzuje się przerwaniem bardzo głośnego chrapania. Bezdech centralny przebiega natomiast bez objawów zewnętrznych. Zasada działania Silensor-sl: Silensor-sl to przeźroczysta szyna dla szczęki i żuchwy. Żuchwa jest przytrzymywana lub przemieszczana ku przodowi przy pomocy dwóch łączników, które łączą z boku obie szyny. W ten sposób Silensor-sl przeciwdziała przewężeniu dróg oddechowych. Prędkość strumienia powietrza spada – a tym samym ustaje ruch tkanek miękkich, który jest odpowiedzialny za powstawanie charakterystycznego odgłosu. Szyna Silensor-sl pozwala na wykonywanie ruchów żuchwą, jednak uniemożliwia jej cofnięcie. Dzięki takiemu działaniu Silensor-sl jest komfortowym, a zarazem skutecznym zabezpieczeniem przed chrapaniem. Badania kliniczne1-6 dowiodły, że doprzednie przemieszczenie żuchwy pozwala na znaczne zredukowanie chrapania u ponad 80% pacjentów, a wskaźnik bezdechu może spaść nawet o 50%.

silensor

1 – 6 Oral appliances for snoring and obstructive sleep apnea: a review, Ferguson, Cartwright, Rogers, SchmidNovara Sleep, Vol. 29, No. 2, 2006 Oral appliance therapy for the management of sleep disordered breathing: an overview, Robert T. Rogers, D.M.D. Sleep and Breathing, Vol. 4, No. 2, 2000 Dental considerations in upper airway sleep disorders: a review of the literature, Ivanhoe, Cibirka, Lefebre, Parr The Journal of Prosthetic Dentistry , Dec. 1999, 685
Mandibular advancement splints and CPAP in patients with obstructive sleep apnoea: a randomized cross over trial L‘Estrange, Luo, Smith, Grant, Simonds, Spiro, Battagel European Journal of Orthodontics 24 (2002) 239-249 Mandibular advancement and sleep disordered breathing Clark, Kobayashi, Freymiller • CDA Journal, April 1996 Dentistry‘s role in the diagnosis and co-management of patients with sleep apnoea syndrome A. H. Friedlander, I. K. Friedlander, M.A. Pogrel British Dental Journal, Vol. 189, No. 2, July 22, 2000

 

Dodaj komentarz